Elisabet Sánches és la nostra restauradora. Màster en Conservació i Restauració d’Art Contemporani, a la “Universidad Complutense de Madrid” (UCM) i pràctiques al “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía” (MNCARS). Tècnic Superior en Laboratori, Anàlisi i Control de Qualitat, a l’IES Montilivi de Girona (1er any / 2010-2011). Diplomatura en Conservació i Restauració de Béns Culturals en especialitat de Pintura, a l’ESCRBCC de Barcelona (2007 – 2010).

S’ha especialitzat en suport pictòric i art contemporani, al seu estudi de conservació i restauració s’ha marcat els objectius d’assegurar la conservació de l’art en les millors condicions, la investigació de materials en laboratori d’anàlisi, treballar interdisciplinàriament amb professionals d’altres branques tècniques i fer difusió dels estudis i protocols d’actuació (publicacions).

Podeu conèixer més sobre ella si visiteu el seu web